Skip to main content Skip to page footer

AGB’s

Denne tekst er blevet maskinoversat. Vi påtager os intet ansvar for mulige fejl og deraf følgende misforståelser.

Generelle vilkår og betingelser for Zelt- und Veranstaltungsservice NF GmbH & Co. KG herefter benævnt "udlejer".

1. Afslutning af boligkontrakten

1.1. Ved booking, som kan foretages personligt, skriftligt, telefonisk eller via e-mail, tilbyder gæsten at indgå en indkvarteringsaftale med udlejeren. 

1.2. Indkvarteringsaftalen mellem gæsten og udlejeren indgås ved modtagelse af bookingsbekræftelsen. 

1.3. Bookingen foretages af den bookende gæst, også på vegne af alle personer, der er angivet i bookingen, for hvis kontraktlige forpligtelser den bookende gæst er ansvarlig, som for sine egne forpligtelser. 

1.4. For udlejeren bliver kontrakten kun bindende, når den er bekræftet skriftligt eller elektronisk. Telefonoplysninger, aftalte tillægsaftaler og andre forsikringer af enhver art er uforpligtende og bliver kun en del af kontrakten, hvis de bekræftes af os skriftligt. 

1.5. Af forsikringsmæssige årsager skal alle rejsende angive deres navn og fødselsdato ved booking.

 

2. Priser/tjenester 

2.1. Den gyldige prisliste er en del af leje-/indkvarteringsaftalen. 

2.2. Priserne angivet i reservationen (2.) eller indkvarteringsaftalen (1.) er endelige priser og inkluderer alle obligatoriske ekstraomkostninger for lejemål (slutrengøring, elforbrug af pods, vandforbrug) og for pladser, elektricitet og vandomkostninger, medmindre andet er angivet. De gælder pr. lejemål/plads. 

2.3. Se venligst vores prisliste for leje og yderligere tjenester. Vi bekræfter dem skriftligt. De betragtes som fast aftalt. Ændringer i den faktiske opholdstid reducerer dem ikke. Når der gives rabatter, gælder kun den højeste rabatsats. Yderligere rabatter er udelukket. 

2.4. De tjenester, der skyldes udlejeren, fremgår udelukkende af indholdet i bookingsbekræftelsen i forbindelse med den gyldige prisliste. Hvis den lovgivningsmæssige merværdiafgift ændres, skal den justeres i lejeprisen.

 

3. Betaling

3.1. Betaling foretages efter færdiggørelse af bookingen via bankoverførsel eller på stedet bar eller med kort. 

3.2. For spontane ankomster eller reservationer skal den fulde overnatningspris betales øjeblikkeligt.

 

4. Depositum 

4.1. Udlejeren tager ikke et depositum. 

4.2. Eventuelle skader på lejemålet vil blive opkrævet.

 

5.  Indtjekning og udtjekning

5.1. Indtjekning er mulig fra kl. 15.00. Udtjekning skal ske senest kl. 11.00. 

5.2. Premium Camping Pod, Standard Camping Pod, Mini Pod og Family Premium Pod: Indtjekning: Nøglerne vil være tilgængelige i receptionen. Sen ankomst kan også arrangeres ved hjælp af en nøgleboks med en individuel kode. 

Udtjekning: Det er ønskeligt at efterlade ejendommen ryddelig og rengøre service, lånte gryder, redskaber, tallerkener osv., tømme køleskabet og bortskaffe affaldet. Nøglerne skal returneres senest kl. 11.00 i receptionen eller, hvis der ikke er personale til stede, via nøgleafleveringsboksen ved nøgleboksen.

 

6. Hunde/kæledyr

6.1. Medbringelse og holdning af kæledyr af enhver art på hele campingpladsen er ikke tilladt.

 

7. Afbestilling og ændringer

7.1. Ved afbestilling forbliver udlejerens krav om betaling af den aftalte rejsepris som følger:

Hvis en gæst ikke afbestiller og ikke ankommer, skal de betale 100% af bookingen.

Hvis en gæst afbestiller på ankomstdagen, skal de betale 100% af bookingen.

Hvis en gæst afbestiller op til 7 dage før ankomst, skal de betale 80% af bookingen.

Hvis en gæst afbestiller op til 14 dage før ankomst, skal de betale 50% af bookingen.

Hvis en gæst afbestiller op til 30 dage før ankomst, skal de betale 30% af bookingen. 7.2. Afbestilling af bookingen skal rettes til udlejeren og skal ske skriftligt i alle tilfælde. 7.3. Kontraktaendringer er principielt mulige, hvis udlejeren er enig. 7.4. Ekstraordinær afbestilling og opsigelse:

I tilfælde af overtrædelser mod husreglerne har Zelt- und Veranstaltungsservice NF GmbH & Co. KG, som udlejer, ret til ekstraordinær opsigelse, og gæsten er forpligtet til straks at forlade ejendommen. Der er så ingen ret for gæsten til delvis refusion af opholdet. Udlejeren har også ret til at trække sig tilbage fra kontrakten af faktuelle grunde, f.eks. hvis:

Force majeure eller andre omstændigheder uden for udlejerens kontrol gør det umuligt at opfylde kontrakten.

Reservationer foretages culpably under vildledende eller falske oplysninger om væsentlige kontraktmæssige faktorer, f.eks. om kundens identitet.

Udlejeren har rimelig grund til at tro, at brugen af indkvarteringstjenesten kan true virksomhedens glatte drift, sikkerheden eller udlejerens omdømme i offentligheden, uden at dette kan tilskrives udlejerens kontrol- eller organisationsområde.

 

8. Ansvar

8.1. Gæsten accepterer at behandle inventaret, herunder Premium Camping Pods, Standard Camping Pods, Mini Pods, Family Premium Pods, pladser og teltepladser, samt Funhouse og Multihouse, med omhu. Desuden er gæsten forpligtet til at kompensere udlejeren for eventuelle skader forårsaget af dem. I sådanne tilfælde forfalder tilbagebetalingen øjeblikkeligt.

 8.2. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på ejendom eller tab, der pådrages af gæsten, deres ledsagere eller besøgende, medmindre der foreligger forsætlig eller grov uagtsom adfærd fra udlejerens eller deres agenter side. Dette undtagelsesgrundlag gælder især for skader forårsaget af flora, fauna eller vejrforhold. 

8.3. I tilfælde af indbrud i en låst Premium Camping Pod, Standard Camping Pod, Mini Pod, Family Premium Pod eller en campingvogn/autocamper, varevogn/bus, er gæstens indboforsikring eller rejsebagageforsikring ansvarlig. Ethvert indbrud skal straks anmeldes til politiet og udlejeren ved opdagelse. 

8.4. Gæsten er også ansvarlig for deres ledsagere. 

8.5. Udlejerens kontraktlige ansvar for skader ud over personskader (herunder skader på grund af overtrædelse af kontraktlige forpligtelser før, under og efter kontrakten) er begrænset til tre gange opholdsprisen. 

8.6. I tilfælde af omstændigheder uden for kontrol før turen eller i løbet af ferien eller lejemålet (Premium Camping Pod / Standard Camping Pod / Mini Pod / Family Premium Pod) er udlejeren ikke ansvarlig.

8.7. Udlejeren er ikke ansvarlig for hændelser, som gæsten er ansvarlig for, og/eller som ledsagerne til gæsten er ansvarlige for.

 

9. Påstand

9.1. Gæsten er forpligtet til at informere udlejeren hurtigt (inden for 24 timer efter ankomst) om eventuelle fejl ved lejemålet (Premium Camping Pod / Standard Camping Pod / Mini Pod / Family Premium Pod). 

9.2. Hvis der ikke gives tilbagemelding inden for den angivne periode, betragtes lejemålet som fejlfrit. 

9.3. Krav på ikke-opfyldelse af kontraktlige tjenester (især krav om lejenedsættelse) er derefter ikke længere tilladt.

 

10. Wi-Fi 

10.1. Leveringen er gratis, frivillig og er ikke en del af de kontraktligt aftalte tjenester. 

10.2. Transmissionshastigheden kan være underlagt udsving og forstyrrelser.

 

11. Campingpladsregler

Hus-/pladsreglerne skal følges. Disse er udstillet for vores gæster i receptionen. De er en del af de generelle betingelser for gæstetilgang. Hvis husreglerne ikke overholdes, har udlejeren ret til at anvende husregler og til at opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Stilleperioden er fra kl. 22.00 til kl. 07.00. Kørsel på området er kun tilladt med det registrerede køretøj i ganghastighed. Færdselsbestemmelserne gælder på hele området. Vi forbeholder os ret til at foreskrive en fast opsætningsorden for opførelse af camping, boliger og andre enheder for at sikre overholdelse af den lovligt påkrævede mindstebrandsikkerhedsafstand på 3 meter. Desuden gælder de regulerende bestemmelser for camping- og weekendpladser i Schleswig-Holstein, som er udstillet i receptionen eller kan ses der. Plantning er forbudt. Åbne ild kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke tillades. Kun kulgriller er tilladt. Grillaske må kun hældes i de anviste containere. Levering af elektrisk strøm er kun for lejere, der som forbrugere overholder og opretholder alle VDE-regler. Uautoriseret fjernelse vil blive retsforfulgt. Receptionspersonalet og pladsforvalteren sikrer opretholdelse af sikkerhed, fred og orden samt overholdelse af campingpladsens regler. Enhver, der modsætter sig, begår husfredbrud.

 

12. Databeskyttelse

Ved at foretage en bindende booking og træde ind på campingpladsen accepterer gæsten, at deres personlige data, der indsamles som en del af kundeservice, vil blive gemt og behandlet i udlejerens eller tredjeparts softwareleverandørs IT-system i overensstemmelse med DSGVO med henblik på at opfylde indkvarteringsaftalen samt til gæstekommunikation og -support. Gæsten anerkender udlejerens & formidlernes privatlivspolitik, som detaljerer dette og offentliggøres på www.campotel-nordostsee.de/impressum. For eventuelle problemer med vores websted, bedes du kontakte info@campotel-nordostsee.de. Lejeren anerkender, at dele af faciliteten er videoovervåget på flere steder for at forhindre hærværk, og videooptagelserne er midlertidigt gemt til evaluering. Udlejeren er autoriseret til at oprette fotografiske billeder, især luftfotografier, til marketingformål. Hvis personer eller lejerens ejendom er genkendelige på disse billeder, men ikke er i fokus, accepterer lejeren brugen af billederne.

 

13. Diverse 

Gæsterne er forpligtet til at behandle ejendommen og dens indhold med omhu og respekt og kun bruge den med det aftalte antal personer. Fejlrerservation: Vi forbeholder os ret til at rette fejl som tryk- og beregningsfejl.

 

Gyldighed: fra den 26. februar 2024.